Poradna Prosapia

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 

 

Poskytujeme odborné sociální poradenství těm, kteří vnímají svou životní situaci jako tíživou a nedokážou ji řešit vlastními silami.

Zdarma poskytujeme informace, radu, pomoc při realizaci zvoleného řešení, při sepisování návrhů, dopisů, vyplňování formulářů, ale také doprovod na úřady aj. instituce, kde jsme našim uživatelům oporou při oficiálních jednáních.

Našim uživatelům nabízíme bezpečné prostředí pro sídelní emocí, pomoc při orientaci v náročné životní situaci a volby strategie směřující ke zlepšení kvality jejich života.

 

Odbornou konzultaci poskytujeme v oblastech: 

Rodinné právo a poradenství (rozvod, úprava styku rodiče s dítětem, úprava péče o nezl. dítě apod.), občanské právo, správní právo (rozhodování úřadů, odvolání do rozhodnutí úřadů atd.), sociální systém, lidská práva. 

Službu poskytujeme ambulantně (v našich pobočkách v Děčíně a Ústí nad Labem), ale též terénně (v domácnostech uživatelů, či na jiných místech, která jsou pro uživatele příjemná, kde se cítí dobře). 

Adresa: Fügnerova 355/16, 405 02 Děčín, Pařížská 16, 400 01 Ústí nad Labem

Kontakt: Mgr. Iveta Prousková, tel.: 725 114 125, e-mail: i.prouskova@prosapia-zu.cz

 

POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH INFORMACÍ OBĚTEM TRESTNÝCH ČINŮ

Poskytujeme specializovanou pomoc obětem trestných činů, a to bezplatně, bez věkového omezení. Podporujeme naše klienty k samostatnému zvládání tíživých situací. 

Srozumitelným způsobem informujeme klienty – oběti trestných činů o jejich právech a umožňujeme jim jejich plné uplatnění. Nabízíme konkrétní varianty účinného řešení situace klientů. 

Pomáháme obětem trestných činů mírnit dopady náročné životní situace, zamezit prohlubování újmy způsobené jim trestným činem.
Nabízíme klientům bezpečné prostředí pro sdílení svých emocí a životních situací. 

Adresa: Fügnerova 355/16, 405 02 Děčín, Pařížská 16, 400 01 Ústí nad Labem

Kontakt: Mgr. Jan Müller, tel.: 604 315 898, e-mail: j.muller@prosapia-zu.cz