Pečovatelská služba Prosapia

Pečovatelská služba Prosapia

Poskytujeme profesionální pečovatelskou službu ve městech Děčín a Ústí nad Labem, klientům bez věkového omezení, každý den od 7,00 hod. do 21,00 hod.

Popis služby

Pečovatelská služba Vám pomůže překonat nepříznivou sociální situaci (třeba jen přechodnou v důsledku nemoci či úrazu), kdy potřebujete pomoc jiné fyzické osoby a nemůže Vám ji poskytnout rodina či přátelé ani nelze využít běžně dostupné veřejné služby.

Služba zahrnuje pomoc v oblastech:

osobní hygiena, zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, o domácnost, samostatný pohyb, zajištění stravování, kontaktu se společenským prostředím, seberealizace, péče o zdraví a bezpečí, uplatňování práv a oprávněných zájmů, obstarávání osobních záležitostí, podpora rodičovských kompetencí. Pomůžeme též s řešením úmrtí a následnými úkony.

Adresa

Adresa

Fügnerova 355/16, 405 02 Děčín

Kontakt: Mgr. Iveta Prousková, tel.:725 114 125, e-mail: i.prouskova@prosapia-zu.cz