Klub pro mladé Prosapia

Pro děti a mládež z Děčína a jeho okolí ve věku 11 – 26 let provozujeme nízkoprahové zařízení se základním cílem zamezit sociálnímu vyloučení mladých lidí, podporovat jejich vzdělání a tím pádem jejich budoucí pracovní uplatnění.

O klubu

NZDM nabízí své služby zájemcům, kteří splňují věkovou hranici, naplňují znaky sociálního znevýhodnění, resp. nepříznivé sociální situace, či ohrožení sociálním vyloučením. Službu poskytujeme za předpokladu, že se cíle zájemce shodují s náplní, rozsahem a možnostmi služby a projevuje sám vůli službu využít.

Služba může být poskytnuta, vyžaduje-li osoba (zájemce) pro řešení své situace pomoc, kterou mu nemůže poskytnout rodina či přátelé ani nelze využít běžně dostupné veřejné služby.

Klub nabízí příjemné, bezpečné prostředí a odborný tým připravený pomoci při řešení individuálních potřeb uživatelů v těchto oblastech: 

 • Bezpečný prostor a v něm možnost smysluplného trávení volného času, kontaktu s vrstevníky, možnost poradit se, řešit nepříznivou sociální situaci, vztahy s vrstevníky, rodinou, partnery.

 • Vzdělávání a pracovní uplatnění – pomoc s pravidelnou přípravou do školy, chováním ve škole, přípravou na budoucí povolání, nalezení pracovního uplatnění, udržení se na trhu práce.

 • Zajištění základních dokladů (občanský průkaz, cestovní doklad, rodný list apod.), pomoc v oblasti bydlení a vedení domácnosti.

 • Podpoříme uživatele v osvojení si základních osobnostních kompetencí, budeme nápomocni v předcházení rizikového chování a jeho řešení, přiblížíme oblast zdraví a bezpečí, hmotného zabezpečení (bezpečné hospodaření s finančními prostředky, orientace ve finanční oblasti, řešení dluhů, využití sociálních dávek).

 •  

Kontaktní údaje

 • Adresa: Fügnerova 355/16, 405 02 Děčín

  Provozní doba: PO – PÁ, 13,00 – 19,00 hod.

  Kontakty: Mgr. Jana Pittnerová, 

  tel.: 736 482 254, e-mail: j.pittnerova@prosapia-zu.cz

  Forma poskytování: ambulantní, kapacita: 15 osob, terénní, kapacita: 15 osob.