Dětská skupina Prosapia

O centru

Přijímáme přihlášky do naší dětské skupiny. Služba je alternativou klasické MŠ a je poskytována s částečnou úhradou nákladů, která zahrnuje celodenní péči a pestrý program obsahující činnosti k rozvoji aktivního učení a osobnosti dětí. 

Pro skupinu máme zpracovaný Plán výchovy a péče, garantujeme individuální přístup k potřebám dětí. Aktivity jsou realizovány úměrně věku a schopnostem dětí s důrazem na jejich socializaci ve vrstevnické skupině a zdravý psychomotorický vývoj. O děti pečuje kvalifikovaný tým odborníků (chůvy pro děti v dětské skupině, pedagog, asistent pedagoga, sociální pedagog, sociální pracovnice). Spolupracujeme s děčínskými základními i mateřskými školami a Speciálně pedagogickým centrem. 

Kontakt pro konzultaci, bližší informace a píjem žádostí o umístění:

Tel.: 736 482 254, 773 032 890

e-mail: j.pittnerova@prosapia-zu.cz, dsprosapiactyrlistek@seznam.cz 

Provoz


  • Cílová skupina: děti 2 – 6 let (mimo uvedený věk lze domluvit individuálně) 
    Kapacita: 12 dětí
    Provozní doba: Po – Pá, 7:30 – 14:30 hod. (mimo stanovenou dobu lze domluvit individuálně)
    Adresa: Fügnerova 355/16, 405 02 Děčín